Ofte stilte spørsmål og svar om korona-situasjonen i Dyreparken

Fra Dyreparken Wiki
Hopp til navigering Hopp til søk


Det er mye informasjon som svirrer rundt om korona-situasjonen, både i forhold til smittevern og permitteringer. Vi vil derfor prøve å samle informasjon, spørsmål og svar her. Lurer du på noe, kan du sende spørsmål til din nærmeste leder, evt. jobb@dyreparken.no.

Permittering og dagpenger

Q: Jeg har hørt at reglene for dagpenger endres fra 1. november. Stemmer det?

Frem til 1. november har kravet vært at man må ha hatt en arbeidsinntekt på minst 76 013 kroner (0,75 G) siste 12 måneder, eller 228 040 kroner (2,25 G) de siste 36 måneder. Fra og med 1. november 2020 er kravet til arbeidsinntekt 152 027 kroner (1,5 G) siste 12 måneder, eller 304 053 kroner (3 G) de siste 36 månedene. Du får svar fra NAV på om du har rett på dagpenger når du melder deg som arbeidssøker på nav.no.

Q: Jeg har fått beskjed om at jeg vil bli permittert, men jeg har ikke fått mail om dette?

A: Sjekk søppelposten. Hvis den ikke ligger der, kontakt jobb@dyreparken.no.

Q: Er det lov til å permittere helt ned til 40 % og fortsatt ha krav på dagpenger?

A: Ja. Hovedvilkår for deg som får innvilget dagpenger 19. februar 2021 eller senere: Du må være minst 40 prosent permittert for å ha rett på dagpenger. Hvis du fikk innvilget dagpenger før 19. februar, kan du jobbe max 50% og fremdeles ha rett på dagpenger. Se mer info på NAV sine sider.

Q: Hvem kan jeg spørre om hjelp i forhold til permitteringer etc?

A: Jobb@dyreparken.no besvares kontinuerlig i arbeidstiden.

Q: Kan man ta ferie i permitteringsperioden? Er det forskjell på om man tar ut ferie før man ble permittert og etter man fikk varsel?

A: Ferie avvikles som normalt og teller ikke med som permitteringstid. Det vil si at ferieloven gjelder også når arbeidstaker er permittert. Innenfor ferielovens bestemmelser kan arbeidstaker pålegges å avvikle ferie i permitteringstiden. Ved avvikling av ferie vil arbeidstaker ha rett på feriepenger opptjent i kalenderår før. Dersom man arbeider hos arbeidsgiver man er permittert fra i perioden man man mottar dagpenger fylles dette ut på meldekortet (hver 14. dag). Dette gjelder også dersom man har ferie i perioden man mottar dagpenger.

Q: Hvorfor må jeg sende inn meldekort til NAV når jeg er permittert?

A: For at NAV skal kunne beregne hvor mye du skal få i dagpenger, arbeidsavklaringspenger (AAP) og tiltakspenger trenger de opplysninger om blant annet arbeid, aktivitet eller fravær. Opplysningene blir også brukt til å vurdere om du får riktig oppfølging fra NAV, og om den aktiviteten du har avtalt bør justeres fordi situasjonen din har endret seg. Du gir også beskjed om at du fortsatt vil være registrert hos NAV.

Q: Kan jeg bli permittert mens jeg er sykmeldt? Og hvis ja, mister jeg da sykepenger?

A: Ja, sykmeldte kan også permitteres. Du vil ha sykepenger så lenge du er sykmeldt (ikke lengre fra arbeidsgiver når permitteringen iverksettes, selv om arbeidsgiverperioden ikke er utløpt– men du har da fulle sykepengerettigheter fra folketrygden).

Q: Hva gjelder hvis jeg blir sykmeldt mens jeg er permittert?

A: Du har også rett på sykepenger dersom du er arbeidsledig og blir sykmeldt. Du får da samme beløp som om du mottar dagpenger.

Q: Kan jeg jobbe litt mens jeg er permittert, uten at jeg mister dagpengene?

A: Ja, du kan jobbe

Q: Kan jeg få dagpenger ved permittering når jeg går på AAP (arbeidsavklaringspenger)?

A: Du kan ikke få dagpenger og AAP samtidig. Dagpenger gis i de tilfeller man er reell arbeidssøker og frisk nok til å skaffe annet arbeid. Så det riktige i en slik situasjon er å fortsette å sende meldekort på AAP. Når du i en periode nå er permittert så melder du ikke ifra om arbeid på meldekortet (foruten de timene du jobber dersom du er delvis permittert). Så vil du få AAP for resten av timene du ikke har meldt inn arbeid.

Q: Hva skjer med dagpengene ved jul, påske og helligdager under en permittering?

A: Du får dagpenger som normalt. Tidligere var regelverket slik at ved permitteringer betalte NAV som utgangspunkt ikke dagpenger for periodene 20. desember til 1. januar og palmesøndag til andre påskedag, jf. § 6-3 i dagpengeforskriften. Bedriften kunne søke NAV om dispensasjon fra dette. Ved midlertidig forskrift 20. mars 2020, i kraft samme dag, ble bestemmelsen opphevet slik at det nå er dagpengerettigheter som normalt for høytidene, uten behov for dispensasjonssøknad.

Q: Kan jeg jobbe hjemmefra i den tiden jeg er permittert?

A: Nei, du skal kun jobbe i den % satsen du eventuelt fortsatt jobber. Dvs at om du er 100 % permittert, skal du ikke jobbe noe. Dersom du har oppgaver du mener må utføres, og du ikke kan gjøre dem, skal du informere nærmeste leder slik at hun/han har mulighet til å vurdere videre.

Q: Når vil jeg få utbetalt dagpenger fra NAV?

A: Dette kan vi dessverre ikke svare på, men må henvise til www.nav.no.

Q: Hvordan kontakter jeg HR?

A: Send mail til jobb@dyreparken.no.

Korona og smittevern

Q: En i husstanden skal teste seg for korona, må jeg også være hjemme til svaret foreligger?

A: Nei, det er kun testpersonen som er i karantene. Det vil si at du ikke kan bruke egenmelding for å være hjemme disse dagene, med mindre du selv har symptomer.

Q: Gir en utenlandsk sykemelding rett til sykepenger i Norge?

A: Personer bosatt innenfor EØS-området har rett til sykepenger etter EØS-avtalen. Lege i utlandet kan dokumentere arbeidstakerens sykdom, men det er viktig at sykmeldingen inneholder følgende informasjon: Tydelig fra- og til-dato, tydelig informasjon om sykefraværets årsak, og den må være basert på en fysisk undersøkelse. Arbeidstaker som leverer sykmelding fra lege i utlandet må i tillegg levere en egenerklæring for utenlandsk sykmelding på blanketten "NAV 08.09-06".

Q: Hvilke karanteregler gjelder ved reiser til grønne og røde land? A: Pr 12.08.2020 gjelder at reise til land som er grønt på utreise og rødt før hjemkomst betyr at den ansatte har rett til sykepenger under karantene. Er derimot landet rødt før utreise og rødt ved hjemkomst, vil den ansatte ikke ha rett på sykepenger i karanteneperioden.

Man har ikke rett på sykepenger i karantene dersom arbeidsgiver har anledning til å tilrettelegge med for eksempel hjemmekontor i karanteneperioden. Hvis reisen skjer etter at nye reiseråd allerede er offentliggjort (om at landet blir rødt), men før de trer i kraft, kan det imidlertid stilles spørsmål ved om den ansatte opptrer illojalt overfor arbeidsgiver ved å reise. I noen slike tilfeller kan sykmeldingen for karantenetiden bestrides. Ansatte vil ikke få utbetalt sykepenger i karantenetiden dersom de med vitende og vilje reiser til land helsemyndighetene har varslet vil bli røde. Kilde: Infotjenester.

Q: Hvordan skille mellom Covid-19 og vanlige luftveisinfeksjoner og forkjølelse?

A: Det kan være vanskelig å skille korona fra vanlige luftveisinfeksjoner og forkjølelse. Det er derfor ikke tillatt å gå på jobb dersom man har symptomer som kan relateres til korona med mindre man har blitt testet og fått bekreftet negativ test. Lurer du på om du bør testes? Se HER for link til digital koronasjekk og kontaktinfo og booking av testing.

Q: Hva gjør du når du blir syk?

A: Du skal holde deg hjemme, og holde avstand fra folk dersom du mistenker sykdom. Dersom du har luftveissymptomer skal du gjennomføre en covid-19 test. Nå kan du booke testing på nett HER.

Sist oppdatert 28.08.20, følg med på oppdateringer her.

Q: Når kan jeg komme på jobb dersom jeg har vært syk?

A: Får du luftveissymptomer, skal du fremdeles holde deg hjemme inntil du har blitt testet. Hvis testen kommer tilbake med negativt testresultat, og du ikke lenger har alvorlige symptomer, kan du komme tilbake på jobb, selv om du har litt hoste eller tett nese.

Men husk: Det er fremdeles like viktig at vi holder avstand (minimum 1 meter, gjerne mer), vasker hendene eller bruker desinfeksjon ofte, og hoster/nyser i armkroken og ikke i hendene. Dersom du er usikker på om du bør testes, sjekk denne nettsida hvor du kan ta en digital koronasjekk hvor du får beskjed om du bør testes eller ei. Her finner du også informasjon om koronatelefon, åpningstider, m.m.

Sist oppdatert 25.09.20, følg med på oppdateringer på FHI her

Q: Hvem skal jeg varsle når jeg er syk?

A: Du må varsle din leder om at du ikke kommer på jobb.

Q: Når skal jeg levere egenmelding (sykemelding)?

A: Egenmelding skal leveres første dag du er tilbake på jobb igjen, via dette nettskjemaet: http://egenmelding.dyreparken.no (dersom du ikke har fått sykemelding).

Q: Jeg har fått påvist Covid-19 hva gjør jeg?

A: Dersom du får påvist positiv test på korona, må du – i tillegg til punktene over – ta kontakt med HMS (Mari) på 951 96 320 umiddelbart, slik at vi kan sette i gang nødvendige tiltak så raskt som mulig.

Q: Hvor lenge varer karantenen?

A: Dersom du har fått påvist eller det er sannsynlig Covid-19, skal du være isolert i minst 3 døgn etter siste dag med symptomer og minst 8 døgn etter symptomdebut.

Sist oppdatert 28.08.20, følg med på oppdateringer her.

Q: Hvordan er reglene om sykt barn-dager?

A: Sykt barn-dager er det samme som omsorgsdager. Ifm korona-pandemien ble kvotene doblet. Fra 1. juli 2020 er det igjen vedtatt en endring i kvoten. Det innebærer at kvotene går tilbake til slik dem var før "koronareglene" ble innført. De doble dagene som ble gitt på grunn av koronasituasjonen faller bort fra 30. juni. Omsorgsdager du hadde før 30. juni 2020 faller bort, men du vil altså få nye dager tildelt fra 1. juli 2020. Foreldre kan fremdeles overføre dager mellom seg, men bare i perioder hvor skole/barnehage er stengt pga covid-19-pandemien.

Uansett om du har brukt omsorgsdager tidligere i år eller ikke, starter en ny telling å gjelde fra 1. juli 2020:

  • 10 omsorgsdager per kalenderår når du har ett eller to barn
  • 15 omsorgsdager per kalenderår når du har tre eller flere barn
  • Når dere har avtale om delt bosted, får dere 10 eller 15 dager hver avhengig av hvor mange barn dere har
  • Hvis du er alene om omsorgen, dobles antall dager

Hvis du har vedtak på ekstra dager fordi du du for eksempel har et kronisk sykt barn, trenger du ikke søke om dette på nytt. Ny telling gjelder også for deg fra 1. juli 2020.

Q: Barnet mitt er satt i karantene, og jeg må være hjemme med barnet. Hva gjør jeg?

A: Hvis situasjonen tillater det, oppfordrer vi til hjemmekontor. Dersom det ikke lar seg gjøre, bruker du omsorgsdager.


Q: Hva skjer dersom jeg velger å reise på ferie til et land som utløser karanteneplikt ved hjemkomst? Er det da ok å jobbe fra hjemmekontor i karanteneperioden?

A: Dersom du selv velger å sette deg i en situasjon som utløser karanteneplikt, kan du ikke regne med å lønn for karanteneperioden.

Q: Hvordan kan vi sørge for å overholde smittevern ovenfor kollegaer? For eksempel hvis man jobber tett sammen på et kjøkken?

A: Svar fra onsdagsmøte på Workplace 13.05.2020: Vi er opptatt av at dette skal oppleves trygt også for oss som jobber her, og vi skal lage rutiner sånn at det er mulig å opprettholde gode smittevernshensyn også på «baksiden». Alle ansatte skal gjennomføre det digitale smittevernkurset.

Q: Kan jeg bruke egenmelding/sykemelding fordi noen i min familie eller husstand er i risikogruppen for koronasmitte?

A: Nei, reglene er p.t. slik at man har rett på sykepenger når man er borte fordi man er syk av Covid-19, at man har mistanke om at man er smittet, eller dersom noen i husstanden er smittet og man dermed skal sitte i hjemmekarantene. Kilde: NAV. Det at man har nær familie eller andre i husstanden som er i risikogruppen, gir ikke rett på sykepenger og man kan dermed ikke levere egenmelding for dette.

Q: Jeg har en person i familien eller husstanden min som er i risikogruppen. Hvilke forholdsregler kan jeg ta på jobb?

A: Du kan lese mer om myndighetenes konkrete råd om hvordan man skal forholde seg til dette, på helsenorge.no.

Q: Hvordan kontakter jeg HR?

A: Send mail til jobb@dyreparken.no.

Q: Hvordan leverer jeg egenmelding?

A: Registrér egenmeldingen her: http://egenmelding.dyreparken.no/  

Q: Jeg er i karantene på grunn av utenlandsopphold og kan ikke ha hjemmekontor, må jeg levere sykemelding?

A: Nei, du trenger ikke levere sykemelding, men registrer egenmeldingen her: http://egenmelding.dyreparken.no.

Q: Når kan jeg benytte egenmelding, og når må jeg har sykemelding fra lege?

A: Anledningen til å bruke egenmelding var frem til 30. mai utvidet til å gjelde inntil 16 dager sammenhengende. Fra og med 1. juni går man tilbake til at man kun kan bruke egenmelding i 8 sammenhengende dager. Er du syk lenger enn 8 dager, må du ha sykemelding fra lege. Du må også ha vært ansatt i 2 måneder for å ha rett til å levere egenmelding. Har du ikke vært ansatt så lenge, må du ha sykemelding for hele fraværet. Registrér egenmeldingen her: http://egenmelding.dyreparken.no. Er du i tvil, spør jobb@dyreparken.no.

Q: Jeg får ofte spørsmål om Dyreparken, hva som er åpent, etc, hva svarer jeg?

A: https://www.dyreparken.no/informasjon-om-korona/.