Kurs og opplæring for sesongansatte

Fra Dyreparken Wiki
Hopp til navigering Hopp til søk


Appen Motimate

Motimate er appen for opplæring i Dyreparken. Det er her du skal gjennomføre og registrere all opplæring. Når du blir ansatt, vil du få tilsendt en epost fra noreply@motimateapp.com med informasjon om nedlasting av appen, og ditt brukernavn og passord. Har du ikke fått denne? Ta kontakt på jobb@dyreparken.no.

Når du har lastet ned appen er det veldig viktig at du har varsler for appen skrudd på på din mobil. Her vil du nemlig få tildelt ulike obligatoriske - og noen ganger frivillige - kurs. Noen av disse vil være e-læringskurs du skal fullføre i appen. Andre er fysiske opplæringer som du må møte opp på, og så registrere fremmøte i appen.

Hvilke kurs og opplæringer må jeg ha for å jobbe i Dyreparken?

Hva slags opplæring du må ha, vil variere ut fra avdelingen du skal jobbe på, om du er ny eller har jobbet her før, og om det har kommet nye ting du ikke har hatt opplæring i før.

Under ser du hvilke kurs som er obligatoriske for deg ut fra hvilken målgruppe du er i. Det kan forekomme andre kurs enn de som står der også.

Opplæring for SL/OL ligger i prosjektet Tidsplan i Asana.

Denne listen blir oppdatert etter hvert som opplæringer blir planlagt
Kursnavn Format Målgruppe Avdeling Ansvarlig for timeregistrering Gjennomføres før første arbeidsdag Kan gjennomføres i arbeidstiden hvis mulig Antall timer/kr Mnd timene skal legges inn
Dyreparkens Serviceskole Zoom Nye sesongmedarbeidere Alle HR* x 250 kr *
Dyreparkens Serviceskole Motimate Nye sesongmedarbeidere Alle HR* x 250 kr *
Dyreparken Serviceskole - for deg som har jobbet før Motimate Forhånssøkere, assistenter, sesongledere og områdeledere Alle Sesongleder x 40 min Juni
Smittevernkurs 2021 Motimate Alle Alle Sesongleder x 30 min Juni
Obligatorisk brannkurs Motimate Alle Alle Sesongleder x x 30 min Juni
Assistentkurs nye ass Kun nye assistenter Sesongleder 2 timer Juni
Assistentkurs veteran ass Veteran assistenter Sesongleder 75 min (1 time og 15 min) Juni
Lederkurs - nye sesongledere 2021 Zoom Alle nye sesongledere Nye SL Områdeleder/Sesongleder Varierer, dere får beskjed etter hver samling hvor mange timer som skal legges inn Legges inn den dagen det gjennomføres
Servicetrening med avdelingen Fysisk i Dyreparken Alle Alle Sesongleder Varierer ut ifra hvor lang tid som er satt av avdelingsvis. Noen gjør dette samtidig som stedsopplæring Legges inn den dagen det gjennomføres
Stedsopplæring med avdelingen Fysisk i Dyreparken Alle Alle Sesongleder Varierer ut ifra hvor lang tid som er satt av avdelingsvis Legges inn den dagen det gjennomføres
Kassakurs Nye sesongmedarbeidere og ansatte som ikke har jobbet på butikk før Butikk Line Nielsen (vakt tlf butikk) Ja, hvis ikke jobbet på butikk før eller jobbet i parken før Ikke avklart Legges inn den dagen det gjennomføres
IK-mat prøve Motimate Veteran F&B F&B Katrine Broen (IK-mat ansvarlig)* Ikke avklart Legges inn den dagen det gjennomføres
IK-mat kurs Zoom Nye sesongmedarbeidere og ansatte som ikke har jobbet på spis før F&B Katrine Broen (IK-mat ansvarlig)* Ikke avklart
Kassakurs (F&B)- ikke avklart om det blir F&B

*Liste over ansatte sendes direkte til Hilde på lønn og skal ikke registreres via TG

Ofte stilte spørsmål
Hva hvis jeg allerede har lagt inn timer i Timegrip i mars for eks. for smittevernkurs på en ansatt? Det går fint, så lenge du har kontroll på hvem du mangler og disse legger du inn i juni.
Hva hvis ikke alle har fullført kurset innen registrering i juni? Før timene skal godkjennes for juni må du hente ut en rapport fra Motimate over hvem som har tatt hvilke kurs. De som ikke har gjennomført kurset må du purre på.
Hvor mye skal vi purre? Start med å minn dem på det en gang, hvis du har utfordringer med ansatte som ikke gjennomfører ta kontakt med din områdeleder eller HR.

Stedsopplæring

På stedsopplæringen vil du få opplæring i alle rutiner og maskiner på ditt arbeidssted. Stedsopplæring er obligatorisk for alle ansatte på den aktuelle avdelingen, og det er sesongleder eller annen nærmeste leder på stedet som er ansvarlig for å følge opp at alle har den nødvendige opplæringen.

Husk å registrere fullførte opplæringer i Motimate

Alle gjennomførte opplæringer skal registreres i Motimate. E-læringskursene i Motimate blir registrert automatisk når du har fullført, og evt bestått en avsluttende test. Når du har vært på stedsopplæring eller andre fysiske kurs, skal du få et kurs i Motimate hvor du skal oppgi en 4-sifret kode når du har vært på opplæringen. Denne koden får du av den som holder opplæringen.

Ved å gjøre dette, signerer du elektronisk på at du har fullført kurset eller opplæringen, at du er trygg på dine oppgaver og ditt ansvar i forhold til kursemnet, og at du samtykker til at du oppfyller kravene til kunnskap som står i kursbeskrivelsen/opplæringsplanen. Dersom du fremdeles er usikker på noe, har du selv ansvar for å spørre din leder om ytterligere informasjon eller opplæring.

Kvalitetssikring av opplæring

Alle ledere skal følge opp at egne ansatte gjennomfører den påkrevde opplæringen i Motimate, under fanen Rapporter. Vi anbefaler at dette gjøres via pc og ikke på mobil. Nettadressen er https://dyreparken.motimateapp.com.

HER kan du se en video som viser hvordan du sjekker status i din avdeling. Det ligger også en skriftlig oppskrift på SL/OL-gruppa på WP, den kan du se HER.

Ser du ikke alle dine ansatte i Motimate? Ta kontakt med HR på jobb@dyreparken.no, så hjelper vi deg :)

Kursbevis

Etter sesongen vil alle medarbeidere motta en sluttattest som i år også inkluderer en oversikt over hvilke kurs og opplæringer man har fullført. Det vil med andre ord ikke bli laget separate kursbevis for hvert enkelt kurs.

Utfyllende informasjon om stedsopplæring for sesongansatte

Det er lagt opp til tre ulike nivåer i stedsopplæringen, basert på hvor stor fare for liv og helse bruken av arbeidsutstyret kan medføre. Ansatte har ulike krav til hvilken opplæring de skal gjennom, basert på hvor de jobber. Dersom det er usikkerhet om hvilket nivå man skal utføre opplæringen etter, skal det utføres en risikovurdering. En risikovurdering er en grundig gjennomgang av hva som kan forårsake skader eller sykdom på arbeidsplassen din, slik at du kan vurdere om du har tatt tilstrekkelige forholdsregler eller om du bør gjøre mer for å forebygge. Målet er at ingen blir skadet eller syke når de utfører jobben, og lærer å ta forhåndsregler som reduserer en eventuell risiko. Man går alltid opp et nivå dersom det etter en risikovurdering er usikkerhet. Ta kontakt med din leder om du er usikker eller trenger hjelp.

Der hvor det er ansatte under 18 år skal det legges til rette for grundigere opplæring, da de ikke har samme forutsetninger for å forstå risiko og farer. Det skal på alle steder hvor det arbeider ansatte under 18 år gjennomføres en årlig risikoanalyse hvor alt arbeidsutstyr og arbeidsprosesser som kan medføre fare skal vurderes. Husk at bruk av kjemikalier har egne krav til opplæring etter hvilke faresetninger som kjemikaliet utløses. Enkelte av disse medfører 18 års grense.

Det vil også kunne være andre ting enn det som er listen nedenfor som kan kreve opplæring og sertifisering for i de ulike avdelingene. Dersom dere er i tvil, ta kontakt med deres leder eller HMS-ansvarlig.

Nivå 1: Informasjon til arbeidstakere

Det skal bli gitt nødvendig informasjon om sikker bruk av det arbeidsutstyr som arbeidstakerne settes til å arbeide med. Gjelder for arbeidsutstyr som ikke medfører fare.

Arbeidstakerne skal få informasjon om

 • bruken av arbeidsutstyr
 • farer ved uregelmessigheter som kan oppstå
 • de forholdsregler som må tas på bakgrunn av erfaringer med bruk av arbeidsutstyret
 • bruk av påbudt verneutstyr

Arbeidstakerne skal gjøres kjent med

 • farer de er utsatt for ved bruk av arbeidsutstyret
 • farer som kan oppstå med arbeidsutstyr i nærheten (for eksempel ved andre nærliggende avdelinger eller anleggs/vedlikeholdsarbeid)
 • farer som skyldes endring av arbeidsutstyr i nærheten

Informasjon og instruks skal være forståelig for de berørte arbeidstakere, og de ansatte skal signere på at de har mottatt opplæring. Det skal også dokumenters hvor lenge opplæringen varer, og hvilke momenter som har vært gjennomgått.

Nivå 2: Dokumentert sikkerhetsopplæring

For arbeidsutstyr som etter risikovurdering krever særlig forsiktighet ved bruk, skal ansatte få sikkerhetsopplæring . Kravet innebærer at arbeidstakeren har fått praktisk og teoretisk opplæring slik at de har kunnskaper om

 • oppbygging
 • betjening (innebærer også bruk av verneutstyr)
 • bruksegenskaper
 • bruksområde
 • farer og risiko
 • vedlikehold og kontroll av arbeidsutstyret

Opplæringen skal dokumenteres skriftlig på et språk den ansatte forstår. Det skal også dokumenters hvor lenge opplæringen varer, og hvilke momenter som har vært gjennomgått. Sikkerhetsopplæringen kan gis av arbeidsgiver eller andre som kjenner utstyret godt (leverandør eller produsent). Det er viktig at den som utfører en dokumentert sikkerhetsopplæring kjenner utstyret godt og kan det aktuelle pensum.

Dette gjelder for eksempel (listen er ikke utfyllende):

 • kjøkkenmaskiner og annet utstyr som medfører farer
 • enkelte kjemikalier (obs, enkelte kjemikalier er det 18 års grense på.)
 • aktivitetene (bevegelige deler)
 • arbeidsutstyr for hengende last
 • personløftere/lift
 • Verktøy som bærbare kjedesager, spiker og boltpistoler, betongsager
 • hel- eller halvautomatiske produksjons-, transport- eller lagringssystemer
 • presser, kantpresser og maskiner
 • høytrykkspyleutstyr
 • krokløftere
 • sveiseutstyr

Nivå 3: Sertifisert sikkerhetsopplæring

For en del arbeidsutstyr som anses spesielt krevende å bruke, kreves det at opplæringen gis av en virksomhet som er sertifisert for å gi sikkerhetsopplæring for det spesielle arbeidsutstyret. For å kunne gi slik opplæring kreves det at opplæringsvirksomheten er sertifisert av et sertifiseringsorgan som er utpekt av Direktoratet for arbeidstilsynet. Opplæringsvirksomheten sørger for at det blir utstedt kompetansebevis.

Dokumentert sikkerhetsopplæring skal gis som sertifisert sikkerhetsopplæring for følgende arbeidsutstyr:

 • bro- og traverskraner, dersom bruken medfører fare for skade på liv og helse
 • tårnkraner, mobilkraner, portalkraner
 • truck
 • kraner med større kapasitet enn 2 tm montert på lastebil eller lastebilhenger
 • løfte- og stablevogner for gods med permanent førerplass på vognen
 • masseforflyttingsmaskiner med større effekt enn 15 kW (20,4 hk).

Innhold i sikkerhetsopplæringen

 • Opplæringen skal være både praktisk og teoretisk og gi kunnskap om:
 • oppbygging, betjening
 • bruksegenskaper, bruksområde og sikker bruk
 • vedlikehold og kontroll

Arbeidsutstyrets bruksanvisning vil her være viktig. Generelt kan man si at pensum er det samme for alle opplæringsnivåene. Omfanget av pensumet blir større jo mer komplisert og krevende arbeidsutstyret er.

Ved spørsmål om utfyllende informasjon om opplæring tar du kontakt med din leder eller HMS-ansvarlig Mari H. Thomassen (951 96 320/ mari@dyreparken.no)

Krav til utstyrsspesifikk opplæring:

Kravet til opplæring etter denne bestemmelsen kommer i tillegg til kravet til dokumentert- og sertifisert sikkerhetsopplæring. Omfanget av opplæringen skal tilpasses type arbeidsutstyr og den enkelte arbeidstakers kompetanse.

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker får nødvendig opplæring på det spesifikke arbeidsutstyret vedkommende skal bruke. Opplæringen skal tilpasses arbeidsutstyrets art og sikre at arbeidstakeren kan bruke arbeidsutstyret på en forsvarlig måte. Det skal dokumenteres skriftlig hvilket arbeidsutstyr det er gitt opplæring på, hvem som har gitt opplæringen og hvem som har fått opplæring.