Firmahyttte på Hovden

Fra Dyreparken Wiki
Hopp til navigering Hopp til søk


Søknadsfrister

Søknadsfrist for tildeling av hytta er innen den 1. i hver måned for tildeling neste måned.

Unntak

Vinterferie og påskeferiene er søknadsfristen alltid 31. desember.

Arrangementer i regi av sos. vind går foran andre søknader og trekker ikke poeng fra noen. Det forutsetter at sos. vind søker før søknadsfristen går ut. Det er ikke mulig å "ta tilbake" hytta når den er delt ut.

Hvordan fungerer det?

Du søker om å booke hytta via dette skjemaet Dersom du blir tildelt hytta får du beskjed fra Åse om det. Du har hytta fra kl. 17 ankomstdagen - kl.17 avreisedagen. Ved tildeling av hytte ved søknadsfrister (den 1. hver måned), trekkes poeng ihht. liste under.

Eventuelle ledige perioder etter ordinær tildeling blir annonsert på workplace, med kort søknadsfrist. Hvis det er flere søkere til samme periode blir det loddtrekning uansett om du har hyttepoeng eller ikke. Denne tildelingen er "gratis" (koster ingen hyttepoeng). Avløsere og vikarer har her en fin mulighet til å få en hyttetur.

Etter dette vil det være førstemann til mølla.

Poengtildeling

1. januar deles det ut 40 poeng til alle fast ansatte som er ansatt i en 50% stilling eller mer (ikke helgeavløsere). Folk som blir ansatt i løpet av året og før 01. juli får 20 poeng ved ansettelsen.

Poengene er personlige og kan ikke gis bort eller selges. Du kan heller ikke bruke poeng på forskudd. Du kan ikke slå sammen poengene med en annen, for eksempel samboers poeng. Ved poenglikhet blir det loddtrekning. Ved utdeling av gratis dager er det loddtrekning.

Lurer du på hvor mange poeng du har? KLIKK HER

Hvis du får tildelt firmahytta, men ikke kan dra likevel

Har du fått firmahytta, men ikke kan dra likevel må du melde fra til Åse. Du kan ikke gi bort hytta til noen andre. Gir du beskjed 14 dager eller mer i forveien, beholder du alle poengene dine. Gir du beskjed 7-13 dager før, mister du halvparten av poengene det har kostet. Gir du beskjed 0-6 dager før, mister du alle poengene det har kostet

Periodeinndelinger

Hverdager: søndag-torsdag

Helger: torsdag - søndag

Vinterferie del 1: fredag - onsdag

Vinterferie del 2: onsdag-søndag

Påske del 1: fredag før palmesøndag til onsdag før skjærtorsdag

Påske del 2: onsdag før skjærtorsdag til mandag 2. påskedag

Måned Når Poeng Kommentar
Januar To første helger + to første ukehverdager* GRATIS *gjelder kun dersom ikke helga er i tilknytning til nyttårsaften
To siste helger 20 poeng
Hverdager de to siste ukene 5 poeng
Februar Alle helger 20 poeng
Alle hverdager 5 poeng
Mars Alle helger 20 poeng
Alle hverdager 5 poeng
April Alle helger 20 poeng
Alle hverdager 5 poeng
Mai Alle helger GRATIS
Alle hverdager GRATIS
Juni Alle helger GRATIS
Alle hverdager GRATIS
Juli To første helger GRATIS
To første ukene GRATIS
To siste helger 20 poeng
To siste ukene 5 poeng
August Alle helger 20 poeng
Alle hverdager 5 poeng
September Alle helger 20 poeng
Alle hverdager 5 poeng
Oktober Alle helger 20 poeng
Alle hverdager 5 poeng *ex. høstferie
November Alle helger GRATIS
Alle hverdager GRATIS
Desember Alle helger GRATIS
Alle hverdager GRATIS
Unntak: Vinterferie første del, fredag til onsdag 60 poeng
Vinterferie andre del, onsdag til søndag 60 poeng
Påske første del, fredag til onsdag 60 poeng
Påske andre del, onsdag til mandag 60 poeng
Høstferie, søndag til torsdag 10 poeng
Høstferie, torsdag til søndag 20 poeng
Julaften 10 poeng varierer fra år til år, i 2020 er perioden fra 23-27.12
Nyttårsaften 10 poeng varierer fra år til år, i 2020 er perioden fra 27.12-02.01

Vil du se om hytta er ledig??

Alternativ 1 - i outlook

1. Trykk på Nye elementer oppe til venstre og velg Møte

2. Skriv inn i Til-feltet følgende: firmahytte Hartevassvegen 13

3. Trykk på Planleggingsassistent oppe til venstre

4. Nå kan man bla seg fram til ønsket periode og se om hytta er ledig

Alternativ 2

1. Trykk på Kalender-ikonet (nederst på venstre side) for å få opp hele kalenderen

2. Trykk Åpne kalender oppe i midten og velg Fra adressebok…

3. Søk opp ved å skrive inn firmahytte og dobbeltklikk på hytta slik at den legger seg i boksen nederst i dette vinduet

4. Trykk OK og nå får du opp de to kalenderene ved siden av din egen.

5. Du kan siden skjule dem og vise dem igjen ved å trykke på avhukingsboksene på høyre side under overskriften Rom hvor navnet på hytta står

Vinterferie og påske

Det er kun er mulig få tildelt hytta i denne perioden hvert 5 år. Dette fordi det er såpass mange som har opparbeidet seg mange poeng igjennom mange år og det vil nærmest være umulig for nyansatte å få hytta i denne perioden utenom at det er få søkere. Erfaringsmessig er det alltid mange søkere til disse periodene. (Send en chat til Åse hvis du vil vite hvor mange poeng du har).